Jan Olšovský – tenisový trenér

tel.: +420 608 569 073